Ban chấp hành

by admin

Ngày 01/10/2019 đánh dấu sự ra đời chính thức của Hiệp hội Thương Mại Nhật Việt với tôn chỉ Kết Nối Doanh Nghiệp – Chia sẻ gắn kết cộng đồng.

Hiệp hội ra đời với sự đồng thuận sáng lập của 4 đơn vị:

🔷Tập đoàn ZERO GROUP – đại điện bà PHẠM THỊ THU HUYỀN -Chủ tịch Hiệp Hội.

🔷Chủ tịch HĐQT & Tổng giám đốc Công ty cổ phần MINNA  – đại điện ông HOÀNG TUẤN ANH – Phó Chủ tịch Hiệp Hội.

🔷Giám Đốc Hệ Thống Cửa Hàng Điện Thoại FONEHOUSE  – đại điện ông ĐỖ HẢI KHÔI – Phó Chủ tịch Hiệp Hội

🔷Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Tam Uno  – đại điện ông Phạm Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hiệp Hội

Chúng tôi tin tưởng cùng với sự đồng sức đồng lòng của hơn 95 hội viên đến từ các doanh nghiệp uy tín sẽ làm nên những hoạt động có ý nghĩa, thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam.