Chương trình đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019

by admin

Mời tham dự và mời doanh nghiệp tham gia Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2019

Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) phối hợp với Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức “Chương trình đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam lần thứ IV (CSI 2019)” và lấy chỉ tiêu đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp là Bộ Chỉ số Doanh nghiệp Bền vững (CSI). Bộ Chỉ số CSI được xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu về quản trị doanh nghiệp, xã hội và môi trường, vừa có tính cập nhật với các tiêu chuẩn quốc tế, vừa tuân thủ các quy định, pháp luật Việt Nam và là bộ khung quản trị chiến lược phát triển bền vững hữu ích cho các doanh nghiệp. Bộ chỉ số CSI đã được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận là một chỉ tiêu bổ sung hiệu quả vào Bộ Chỉ số phát triển doanh nghiệp được Chính phủ công bố hàng năm vào ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019

dự kiến được tổ chức vào quý IV năm 2019 tại Hà Nội.

VCCI trân trọng mời các doanh nghiệp tham dự Chương trình CSI 2019. 

FullSizeRender

Việc tham gia và được vinh danh tại Chương trình uy tín tầm cỡ quốc gia này đồng nghĩa với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp được ghi nhận bởi Chính phủ, các Bộ, ban ngành và các cơ quan quản lý, từ đó nâng cáo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh. Doanh nghiệp cũng được nhận diện bởi các nàh đầu tư, các đối tác quốc tế uy tín, bởi họ luôn có xu hướng tìm kiếm các nhà cung ứng có triết lý PTBV để cung ứng nguyên vật liệu cho dây chuyền sản xuất, kinh doanh của mình. Bên cạnh đó thông qua việc cung cấp thông tin về quản trị doanh nghiệp mình bao goomf quy trình, cách thức tổ chức quản lý, sản xuất, hiệu quả hoạt động, các quy định và văn bản pháp luật cần tuân thủ, từ đó có thể cỉa thiện và phát huy chiến lược phát triển bền vững.

Để đăng ký tham gia chương trình, doanh nghiệp chỉ cần khai bố chị số CSI và gửi về cho ban tổ chức trước ngày 31/08/2019. Thông tin chương trình, hướng dẫn chi tiết và bộ chỉ số CSI đã được đưa lên trang web của Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (Tại đây)

(Miễn phí)

Chi tiết liên hệ:

Anh: Nguyễn Thành Trung : Email: trungnt@vcci.com.vn  /  M: 0945 22 3333

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga: Email: ngantq@vcci.com.vn / M: 0979 751516

 

Related Posts

Leave a Comment